TRAINING ENERGETISCHE ONTWIKKELING (TEO)

Leer jezelf kennen door je energetisch en spirituele lagen te (her)ontdekken en te ziel te (her)inneren. 

Deze training gaat over verschillende aspecten van energetisch werken (ook wel energiewerk of energetische ontwikkeling genoemd). De kern van deze training is bewustzijnsontwikkeling en zielsontwikkeling/zielsherinnering. In de training gaan we ons energetisch systeem (en dat van een ander) ontdekken, leren kennen en er mee leren werken.

Hoe is de emotie verbonden aan de gedachten? En hoe is deze weer verbonden aan het lichaam en hoe is dit weer verbonden aan de ziel? Daarvoor duiken we de chakra’s in, de aura en de organen en meridianen. Hoe werkt reïncarnatie, hoe werkt karma? We behandelen esoterische leringen die verbonden zijn aan de Ankh-energie, de therapeutische Ankh, Atlantis en oud Egypte. Hierdoor gaat de ziel zich steeds meer herinneren.               

We gaan voelen, leren, herinneren en handelen. Er zitten theoretische stukken in de training, we gaan gezamenlijke oefeningen doen. Er zijn individuele energetische oefeningen en we oefenen op elkaar, door te leren behandelen op een behandelbank. Zo leer je je eigen systeem kennen en dat van een ander. Tijdens de lessen is er altijd de vraag: wat betekent dit voor mij en voor mijn ontwikkeling?

De training begint als een jaartraining en kan vervolgd worden door een tweede jaar en derde (therapeutsich) jaar. Elke drie weken komen we samen. Zo zijn er 12 lesdagen in 10 maanden tijd. Er is bewust gekozen voor 21 dagen tussen de lesdagen in. In deze drie weken kan de opgedane informatie beter indalen en kun je oefenen met de lesstof.

Meer weten over de lesthema’s en lesopbouw, de data/kosten/locatie of de aanmeldingsprocedure?