INHOUD VAN LEERJAAR 1 – BASIS (verkort traject)

Dit verkort traject van het eerste leerjaar is een intensief traject om de basis te leren kennen van het energetisch werken met de chakra’s, de aura en de therapeutische Ankh. De lessen zijn maandelijks op 6 woensdagen*: 15 januari 9:30-17:00 / 12 februari 9:30-17:00 / 11 maart 9:30-17:00 / 15 april 9:30-14:00 / 13 mei 9:30-14:00 / 10 juni 9:30-14:00.

Les 1 >>> Chakra’s
Les 2 >>> Aura
Les 3 >>> Intentie & Gedachtenkracht – Karma & Reïncarnatie
Les 4 >>> Ankh & Atlantis
les 5 >>> Ankh & Oud Egypte
Les 6 >>> Ankh (vervolg)

Elke les bevat een reflectierondje, begin- of eindmeditatie, theorie en verdiepen we ons in een energetische behandeling of een oefening. Halverwege de dag nemen we tijd voor de lunch. Het verschil met het ‘gewone’ eerste leerjaar is dat de dagen dubbel zo lang duren en we dus meer stof kunnen behandelen. En het 2e verschil is dat we 3 lessen niet behandelen (bach & olie – leverbehandeling – yoga & meditatie) die wel behandeld worden in het ‘gewone’ eerste leerjaar. Deze lessen kunnen eventueel los gevolgd worden op de zaterdagen.

Naast de 6 lesdagen die hierboven beschreven staan, zijn er 4 (optionele) oefenavonden georganiseerd. Op deze avonden zal er geoefend worden met de eerder behandelde lesstof uit het 1e leerjaar.

Meer weten over de data & kosten, de supervisiegroep, het 2e leerjaar of over de aanmeldingsprocedure?