PRIVACYVERKLARING

Persoonsgegevens die ik verwerk: niemand is een eiland verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze activiteiten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt (persoonlijk doorgegeven of via de website opgegeven voor de nieuwsbrief). De volgende persoonsgegevens verwerk ik: Naam, emailadres, telefoonnummer, type activiteit (opleiding/consult/cursus) waar je aan hebt deelgenomen en in geval van meerdere consults of een traject bewaar ik persoonlijke notities (met alleen voornaam) een stukje over “hoe is het gegaan”.
Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Je naam:
 in geval van de opleiding, consults en cursussen. Emailadres: Om je te kunnen bereiken mocht de activiteit geannuleerd worden. Om je een maandelijkse nieuwsbrief te versturen. Om je in te lichten over de details van de activiteit waar je je voor op hebt gegeven.  Telefoonnummer: Om je te kunnen bereiken mocht de activiteit geannuleerd worden. Type activiteit: Om je gericht te kunnen informeren over de activiteiten waaraan je hebt deelgenomen i.p.v. over alle activiteiten. Persoonlijke notities: Om als therapeut je ontwikkeling goed te kunnen blijven volgen, dit gaat om mijn persoonlijke aantekeningen (Tineke Krekels) op papier. Hieraan is alleen je voornaam gekoppeld.
Delen van persoonsgegevens met derden: Niemand is een eiland deelt jouw persoonsgegevens met niemand. Ook gebruikt de website geen cookies. Op de website is een link naar Laposta om je in te schrijven voor de maandelijkse nieuwsbrief. In Laposta gebruik ik geen namen, alleen emailadressen of jij moet zelf dit hebben aangepast bij voorkeuren in Laposta.
Hoe ik persoonsgegevens beveilig: Niemand is een eiland neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via tineke@niemandiseeneiland.nl. Niemand is een eiland bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende manieren van bewaren en bewaartermijnen van jouw persoonsgegevens:
* CONSULTS>>> Je naam: Je voornaam wordt in mijn persoonlijke notities op papier opgeschreven die alleen voor mij toegankelijk zijn.  Je voor- en achternaam wordt in mijn boekhoudprogramma (Digibtw) genoteerd. In het boekhoudprogramma wordt je naam bewaard tot 7 jaar. Emailadres: Mocht je me gemaild hebben voor een afspraak, dan bewaar ik je mail in mijn mailprogramma (Gmail). Deze mails bewaar ik minimaal 5 jaar. Telefoonnummer: Mocht je me gebeld of ge-whatsappt hebben voor een afspraak, dan bewaar ik jouw telefoonnummer in mijn gsm. Deze bewaar ik tot 18 maanden na het laatste consult dat je hebt gehad bij me. Persoonlijke notities: Deze notities bewaar ik enkel in de praktijk op papier met enkel je voornaam. Deze bewaar ik tot max. 18 maanden na het laatste consult dat je hebt gehad bij me.
*CURSUSSEN & OPLEIDINGEN>>>
 Je naam: Deze wordt bewaard in een excel-bestand op mijn PC. Je naam wordt altijd bewaard in kader van overzicht. Emailadres: Deze wordt bewaard in Gmail en in Laposta. In Laposta wordt je emailadres altijd bewaard totdat jij zelf je uitschrijft (kan in elke nieuwsbrief met 1 druk op de knop).