AGENDA

31 mei /1-2 jun Reiki 1 Cursus Vr 19:00-21:30u / Za 10:00-12:30u / Za 19:00-21:30u / Zo 11:00-13:30u
Juli Reiki 1 Cursus 4 avonden - 2/4/9/11 juli
Zomer 2024 be your own guru Zomerprogramma – www.beyourownguru.nl
13 & 14 juli Reiki 2 Cursus Za 10:00-13:30u & Zo 10:00-13:30u
23/24/25 aug Reiki 1 Cursus Vr 19:00-21:30u / Za 10:00-12:30u / Za 19:00-21:30u / Zo 11:00-13:30u
Sept 2024 START Opleiding Energetische Ontwikkeling
14 & 15 sept Reiki 2 Cursus Za 10:00-13:30u & Zo 10:00-13:30u
Herfst/winter Reiki 3A 16/10, 13/11, 27/11, 11/12, 8/1, 22/1, 5/2, 19/2, 12/3 (woensdagavonden 19:00-22:00u)
25/26/27 okt Reiki 1 Cursus Vr 19:00-21:30u / Za 10:00-12:30u / Za 19:00-21:30u / Zo 11:00-13:30u
11/18/25 nov – 2 dec Reiki 1 Cursus 4 maandagavonden 19:00-21:30u
24 nov & 1 dec Reiki 2 Cursus 2 zondagochtenden 10:00-13:30u